خانه » ارشیو برچسب : مناطق ازاد ایران

ارشیو برچسب : مناطق ازاد ایران

ساخت مناطق آزاد با اصول پذیرفته شده ای همچون با رویکرد تولیدی و تخصصی

ساخت مناطق آزاد با اصول پذیرفته شده ای همچون با رویکرد تولیدی و تخصصی

یراساس تحقیقات، در دنیا ساخت مناطق آزاد با اصول پذیرفته شده‌ای همچون مساحت محدود، محصورشده، فاقد جمعیت ساکن و با رویکرد تولیدی و تخصصی انجام می‌شوند. حال آنکه کارشناسان بر این باورند که در ایران نه تنها قواعدی از این دست بر مناطق آزاد حاکم نبوده، بلکه اهداف ایجاد این مناطق نیز در حد انتظار محقق نشده است. با این ...

ادامه مطلب »