خانه » عمومی اقتصاد » شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری در زمستان ۹۷
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری در زمستان 97
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری در زمستان ۹۷

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری در زمستان ۹۷

شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٧ به عدد ۴٨١,١١ رسید که ١٨.٣۴ درصد نسبت به فصل قبل و تورم فصلی و ٨٧.۴٢ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل تورم نقطه به نقطه، افزایش پیدا کرده است.

همچنین در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقلام با افزایش داشته است که در این میان، شاخص گوساله پرواری، با ۴٠,٧١ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین، بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با ١۴۵.٢٩ درصد، مربوط به قلم گاو حذفی شیری می باشد. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به زمستان ١٣٩۶، ۵٢.۴٨ درصد (تورم سالانه) است.

بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری های صنعتی کشور در زمستان ١٣٩٧ نشان دهنده آن است که تمام استان های کشور نسبت به فصل قبل با افزایش روبه رو بوده و بیشترین میزان افزایش مربوط به استان اردبیل با ۵٣,٠٩ درصد می باشد.

همچنین تمام استان های کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته اند، به نحوی که استان لرستان با ١٢١.٧۶ درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است.

شاخص گاو تلیسه در زمستان ١٣٩٧ به ٣١۶,١١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٠.٨٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢٠.٩۴ درصد افزایش را ثبت کرده است.

شاخص گاو شیری در زمستان ١٣٩٧ به ٢٢۶,۴۶ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١٧.۵٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶١.٢٩ درصد افزایش داشته است.

شاخص گاو نر داشتی در زمستان ١٣٩٧ به ٢٩٩,١٧ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣٢.٣۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶١.۵۵ درصد افزایش را تجربه کرده است.

جزئیات شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری

شاخص گوساله پرواری در زمستان ١٣٩٧ به ٧١٩,٠٨ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۴٠.٧١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣٨.٧٨ درصد افزایش داشته است.

شاخص گاو حذفی شیری در زمستان ١٣٩٧ به ٩١١,۵۵ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣٩.١۵ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١۴۵.٢٩ درصد افزایش نشان می‎دهد

شاخص گوساله نر زیر چهار ماه در زمستان ١٣٩٧ به ۴۶٩,١۵ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ٣۶.٠۶ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٣١.٧١ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص شیر در زمستان ١٣٩٧ به ۴٠١,۶١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ۴.۵٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٠.٢٨ درصد افزایش نشان می‎دهد

شاخص کود در زمستان ١٣٩٧ به ۴١٣,۶١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١۵.۴٩ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٩.٣۴ درصد افزایش نشان می‎دهد.

در ادبیات اقتصادی هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف کننده نیز مشاهده خواهد شد. از این رو از تغییرات شاخص بهای تولیدکننده به عنوان پیشگویی برای تورم یاد می شود. علاوه بر این، شاخص بهای تولیدکننده روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد.

کد تخفیف

۱ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*