خانه » عمومی اقتصاد » تورم تولیدکننده بخش های خدمات در زمستان سال ۹۷ چگونه بود؟
تورم تولیدکننده بخش های خدمات در زمستان سال 97 چگونه بود؟
تورم تولیدکننده بخش های خدمات در زمستان سال ۹۷ چگونه بود؟

تورم تولیدکننده بخش های خدمات در زمستان سال ۹۷ چگونه بود؟

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در زمستان سال ۹۷ نرخ تورم تولیدکننده بخش های خدمات نسبت به فصل قبل خود، ۵.۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از اقتصاد آنلاین ، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش‌های خدمات، برای زمستان سال ١٣٩٧ را منتشر کرد.

بر این اساس، شاخص کل قیمت تولید کننده بخش‌های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل زمستان ١٣٩٧ برابر است با ۳۲۸.۵ که نسبت به فصل قبل ۵.٩ درصد افزایش پیدا کرده است.

تغییرات شاخص بخش‌های خدمات نیز به شرح ذیل است:

شاخص گروه خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی در فصل زمستان ١٣٩٧برابر است با ۴۰۳.۷، که نسبت به فصل قبل ۶.۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات هتل و رستوران در فصل زمستان ١٣٩٧برابر است با ۴۷۴.۶ که نسبت به فصل قبل ١٠.۴ درصد رشد داشته است.

شاخص گروه خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات در فصل زمستان ١٣٩٧برابر با ۴۰۶.۳ است که نسبت به فصل قبل ١٠.۴ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات واسطه گریه‌ای مالی (بیمه) در فصل زمستان ١٣٩٧برابر با ۳۱۰.۵ است که نسبت به فصل ۴.٠ درصد افزایش داشته است.

شاخص گروه خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار در فصل زمستان ١٣٩٧برابر با ۲۳۴.۷ است که نسبت به فصل قبل ٢.٩ درصد افزایش راثبت کرده است.

شاخص گروه خدمات آموزش نیز در فصل زمستان ١٣٩٧برابر با ۳۰۹.۲ است که نسبت به فصل قبل ١.٢ درصد افزایش یافته است.

شاخص گروه خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی نیز در فصل زمستان ١٣٩٧برابر با ۴۵۰.۹ است که نسبت به فصل قبل ٢.٣ درصد افزایش یافته است.

تورم تولیدکننده بخش‌های مختلف

شاخص گروه خدمات سایر فعالیت‌های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی در فصل زمستان ١٣٩٧برابر با ۳۳۶.۱ است که نسبت به فصل قبل ٣.١ درصد افزایش یافته است.

لازم به ذکر است که شاخص قیمت تولید کننده بخش های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی، هتل و رستوران، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات، واسطه گری های مالی (بیمه) ، مستغلات، اجاره و فعالیت‌های کسب و کار، آموزش، بهداشت و مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی است.

همچنین شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل پاییز ١٣٩٧، به عدد ٣٧٩.٠ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٣١٩.٧) ١٨.۶ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢۴٢.٧)، ۵۶.١ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٣۵.٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٢۴.٢ درصد) افزایش داشته است.

کد تخفیف

۱ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*