خانه » بازرگانی » تولید گوشت قرمز در فصل تابستان سال جاری کاهش یافته است
تولید گوشت قرمز در فصل تابستان سال جاری کاهش یافته است
تولید گوشت قرمز در فصل تابستان سال جاری کاهش یافته است

تولید گوشت قرمز در فصل تابستان سال جاری کاهش یافته است

بر اساس اعلام مرکز آمار برای تولید گوشت قرمز سهم گوشت گاو و گوساله با ۵۶,١ هزار تن وزن لاشه (۵۶.۶ درصد)، گوسفند و بره با ٣٢.۵ هزار تن (٣٢.٨ درصد)، بز و بزغاله با ٨.٣ هزار تن (٨.۴ درصد) و سایر دام ها با ٢.٢۵ هزار تن (٢.٢ درصد) از کل وزن لاشه قابل مصرف بوده است.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از ایسنا، بنا بر آمارهای مرکز آمار ایران وزن گوشت قرمز تولیدی انواع دام های ذبح شده در کشتارگاه های کل کشور در فصل تابستان ١٣٩٧ جمعاً ٩٩ هزار تن گزارش شده است که سهم گوشت گاو و گوساله بیش از سایر انواع دام بوده است.

سهم گوشت گاو و گوساله با ۵۶,١ هزار تن وزن لاشه (۵۶.۶ درصد)، گوسفند و بره با ٣٢.۵ هزار تن (٣٢.٨ درصد)، بز و بزغاله با ٨.٣ هزار تن (٨.۴ درصد) و سایر انواع دام‌ها با ٢.٢۵ هزار تن (٢.٢ درصد) از کل وزن لاشه قابل مصرف بوده است.

همچنین بر اساس مقایسه عملکرد کشتارگاه های کشور در تابستان سال ١٣٩٧ نسبت به فصل مشابه سال ١٣٩۶ نشان دهنده کاهش ١١ درصدی مقدار تولید گوشت در کشتارگاه های رسمی کشور است. کاهش مقدار تولید گوشت نسبت به فصل مشابه سال قبل برای گوسفند و بره ٢٣ درصد و برای بز و بزغاله ١٩ درصد بوده است.

آمار تولید گوشت قرمزدر کشور

همچنین مقدار تولید گوشت برای شتر و بچه شتر ٢٩ درصد کاهش و برای گاومیش و بچه گاومیش ١١ درصد افزایش یافته که این مقدار برای گاو و گوساله تغییرات محسوسی نداشته است.

مرکز آمار همچنین اطلاع داد مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه های کشور در فصل بهار، بر حسب وزن لاشه های کشتار شده حدود ۹۹ هزار تن بوده است.

طبق آمارهای مرکز آمار در  فصل بهار سال جاری، تعداد ٣٨٢ کشتارگاه دام، در کشور وجود دارد که بیشترین تعداد کشتارگاه هم مربوط به استان فارس با ٣۵ کشتارگاه و کمترین تعداد کشتارگاه‌ مربوط به استان های البرز، زنجان و قم هر کدام با دو کشتارگاه است.

بر اساس این گزارش، مقدار تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشوردر فصل بهار، بر حسب وزن لاشه های کشتار شده ٩٨.٨ هزار تن بوده است که تعداد لاشه قابل مصرف گوسفند و بره ذبح شده در فصل بهار، ١٨۴٩ هزار لاشه به وزن ٣۴.٢ هزار تن بوده است.

لازم به ذکر است که این تعداد در فصل مشابه سال قبل (۱۳۹۶) هم حدود ٢٣۶٠ هزار لاشه به وزن ۴٢.٨ هزار تن بود که استان خراسان رضوی با ٣٣۴ هزار لاشه به وزن ۸۰۰۰ تن بیشترین تعداد را در این  فصل به خود اختصاص داده بود.

کد تخفیف

۱ دیدگاه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*