خانه » بانک و بیمه » گزارش جزئیات پرداخت مبالغ بیمه ای برای هر فرد ایرانی در سال ۹۵
گزارش جزئیات پرداخت مبالغ بیمه ای برای هر فرد ایرانی در سال 95
گزارش جزئیات پرداخت مبالغ بیمه ای برای هر فرد ایرانی در سال ۹۵

گزارش جزئیات پرداخت مبالغ بیمه ای برای هر فرد ایرانی در سال ۹۵

بیشترین مبالغ بیمه ای پرداخت شده برای هر فرد ایرانی در سال ١٣٩۵ برای بیمه های شخص ثالث با ۹۶ هزار و ۶۰۰ تومان، بیمه درمان با ٧٠ هزار تومان و بیمه بدنه اتومبیل به مبلغ ١٢ هزار تومان ثبت شده است.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از ایسنا، بر اساس آخرین سالنامه منتشر شده آماری، طی سال ١٣٩۵، هر ایرانی به طور سرانه ٢۶٧ هزار تومان را به عنوان حق بیمه برای انواع بیمه ها پرداخت نموده است که این مبلغ در سال ١٣٨۵، برای هر ایرانی ٣٣ هزار و پانصد تومان محاسبه شده بود.

از طرفی سرانه خسارت دریافتی بیمه ای هر ایرانی در سال ١٣٩۵، مبلغ ٢٢٣ هزار تومان بوده است که البته این مبلغ برای سال ١٣٨٠، مبلغ ٢۴ هزار و ۹۰۰ تومان بوده است.

مقایسه مبالغ بیمه ای ۹۵ با سال ۸۰

بیشترین درصد خسارات بیمه ای به کل خسارت‌های بیمه ای در سال ١٣٩۵، با ۴٣ درصد بیمه شخص ثالث، ٣١درصد بیمه درمان و ۵ درصد بیمه بدنه اتومبیل مربوط می شود و خسارات بیمه درمان در کل خسارات بیمه ای در سال ١٣٨٠، ١٧ درصد و بیمه شخص ثالث ۵٣ درصد و بیمه بدنه اتومبیل ٧ درصد بوده است که بر اساس این آمار و اطلاعات خسارت بیمه شخص ثالث در سال ١٣٩۵، نسبت به سال ١٣٨٠، در کل خسارات بیمه ای ١٠ واحد درصد و خسارت بیمه بدنه اتومبیل یک واحد درصد کاهش و بیمه درمان ١۵ واحد درصد افزایش را نشان می دهند.

بر اساس این گزارش طی سال ١٣٩۵ هزینه سرانه هر ایرانی ١٠٠ هزار تومان برای بیمه شخص ثالث، ٧۴ هزار تومان برای بیمه درمان، ١٧ هزار و  چهارصد تومان بیمه بدنه اتومبیل،  ١٢ هزار و نهصد تومان حوادث راننده، ١١ هزار تومان بیمه عمر و ١۴ هزار و هفتصد تومان برای بیمه آتش سوزی محاسبه شده است.

همچنین  ٣٨ درصد از حق بیمه های دریافتی صنعت بیمه به بیمه شخص ثالث، ٢٨ درصد به بیمه درمان، ٧ درصد به بیمه بدنه اتومبیل و ۵ درصد برای بیمه حوادث راننده بوده، به عبارتی ٧٧ درصد از عایدی صنعت بیمه کشور، متعلق به بیمه خودرو و درمان است که بیشترین حق بیمه‌ها در سال ١٣٩۵ برای خود تشکیل داده اند.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*