خانه » سایر » بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در زمستان ۹۶
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در زمستان 96
بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در زمستان ۹۶

بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور در زمستان ۹۶

بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان دهنده آن است که این شاخص در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان سال ۹۵ رشد ۰٫۸ درصدی داشته است و نسبت به پاییز١٣٩۶، افزایش ۰٫۴ درصدی را نشان می دهد.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از اقتصادآنلاین، نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان ١٣٩۶ منتشر شده است. بر اساس این طرح، بررسی نرخ بیکاری در افراد ١٠ ساله و بیش تر نشان دهنده آن است که ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند.

همچنین بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می‌دهد که این شاخص، نسبت به فصل زمستان ١٣٩۵ کاهش ۰٫۴ درصدی داشته و نسبت به فصل گذشته (پاییز ١٣٩۶) ٠.٢ درصد افزایش را نشان می دهد.

بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی

در زمستان سال ١٣٩۶، معادل ۳۹.۷ درصد جمعیت ١٠ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند. همچنین بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور نشان داد که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩۵)، ٠.٨ درصد افزایش و نسبت به فصل گذشته (پاییز١٣٩۶)، ٠.۴ درصد کاهش داشته است.

بر اساس بررسی نرخ بیکاری برای جوانان ٢٩- ١۵ ساله نیز می توان فهمید که ۲۵.۲ درصد از جمعیت فعال ٢٩- ١۵ ساله بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیش‌تر بوده است.

همچنین بررسی روند تغییـرات نرخ بیکاری جوانان ٢٩-١۵ ساله نشان دهنده آن است که شاخص مذکور نیز نسبت به فصل مشابه در سال گذشته ۰.۳ درصد کاهش و نسبت به فصل قبل ٠.٢درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که در زمستان ١٣٩۶، ۱۱.۵ درصد جمعیت شاغل، ‌ به دلایل اقتصادی نظیر فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و… کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند و این امر در حالی اتفاق افتاده که ۳۶.۴ درصد از شاغلان ١۵ ساله و بیش‌تر، ۴٩ ساعت و بیش‌تر در هفته کار کرده‌اند.

بررسی آمار ارائه شده برای اشتغال در بخش‌های عمده فعالیت اقتصادی نشان می‌دهد که بخش خدمات با ۵۲.۱ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. بخش های صنعت با ٣٢.۶ درصد و کشاورزی با ١۵.٣ درصد در مراتب بعدی این رده بندی قرار دارند.

کد تخفیف
x

بررسی بیشتر

بیکاری مهم ترین معضل بخش مسکن و سایر بخش های کشور

بیکاری مهم ترین معضل بخش مسکن و سایر بخش های کشور

کمال اطهاری کارشناس مسکن بیکاری را مهم ترین معضل بخش مسکن و سایر بخش ها ...