خانه » عمومی اقتصاد » بیشترین میزان تورم سالانه بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده برای دهک اول
بیشترین میزان تورم سالانه بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده برای دهک اول
بیشترین میزان تورم سالانه بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده برای دهک اول

بیشترین میزان تورم سالانه بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده برای دهک اول

بر اساس اطلاعات و گزارش های مرکز آمار ایران تورم سالانه اسفند برای دهک اول ۹ درصد و برای دهک دهم ۷.۷ درصد بوده است.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از ایسنا، نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده کل خانوارهای کشور بر اساس دهک های هزینه‌ای در اسفندماه ١٣٩۶ نشان دهنده آن است که بیشترین عدد شاخص کل برابر ۱۱۱.۷ بوده که مربوط به دهک چهارم است و کمترین عدد شاخص کل برابر ١١١.٣ در دهک دهم اتفاق افتاده است.

کمترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.٠ درصد در دهک اول و بیشترین تغییر ماهانه شاخص کل برابر ٠.۴ درصد در دهک دهم ثبت شده است. بیشترین درصد تغییرات شاخص در دوازده ماه منتهی به اسفند١٣٩۶ (تورم سالانه)  ٩.٠ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ٧.٧ درصد در دهک دهم است.

تورم سالانه بیشتر برای دهک اول

همچنین با بررسی تورم سالانه نتایج شاخص قیمت مصرف‌کننده در گروه عمده خوراکی ها ، آشامیدنی‌ها و دخانیات بر اساس دهک های هزینه ای در اسفند ماه نشان دهنده می دهد که بیشترین عدد شاخص این گروه در اسفندماه ١٣٩۶ برابر ۱۱۶ در دهک هفتم و کمترین آن برابر ١١۴.٨ در دهک اول اتفاق افتاده است. در حالی که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه ٠.۵ درصد در دهک دوم و کمترین تغییر آن برابر ٠.١ درصد در دهک نهم است.

بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفندماه ١٣٩۶ (تورم سالانه) ١٢.۶ درصد در دهک دهم و کمترین نرخ تورم ١١.٣ درصد در دهک اول بوده است.

نتایج شاخص قیمت مصرف کننده در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات بر اساس دهک های هزینه ای در این ماه نشان می دهد که بیشترین عدد شاخص در این گروه برابر ١١٠,۴ در دهک دهم و کمترین عدد شاخص در این گروه برابر ١٠٩.١ در دهک دوم است.

این در حالی است که بیشترین تغییر ماهانه شاخص این گروه برابر ٠.۵ درصد در دهک دهم و کمترین تغییر آن برابر ٠.٠ درصد در دهک پنجم است.  بیشترین درصد تغییرات شاخص این گروه در دوازده ماه منتهی به اسفندماه ١٣٩۶ (تورم سالانه) ٧.٢ درصد در دهک اول و کمترین نرخ تورم ۶.٧ درصد در دهک دهم می باشد.اطلاعات بیشتر از طریق فایل پیوست قابل دستیابی است.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*