خانه » بانک و بیمه » سیستم بانکى در شرایط فعلى پاشنه آشیل اقتصاد ایران است
سیستم بانکى در شرایط فعلى پاشنه آشیل اقتصاد ایران است
سیستم بانکى در شرایط فعلى پاشنه آشیل اقتصاد ایران است

سیستم بانکى در شرایط فعلى پاشنه آشیل اقتصاد ایران است

بنا به اظهارات مرتضی ایمانی راد، قوزک پاى آشیل در نهایت از طریق اصابت تیرى زهرآلود منجر به مرگ وى شد و از آن موقع پاشنه آشیل به نقطه ضعفى اشاره مى‌شود که چه فیزیکى و چه غیرفیزیکى با توسعه و گسترش بحران در آن نقطه، کل سیستم دچار مشکل مى‌شود.

به نظرم سیستم بانکى در شرایط فعلى پاشنه آشیل اقتصاد ایران است. بى دلیل نیست که بیشترین مقالات، مصاحبه‌ها و نوشته‌ها در مورد سیستم بانکى است و تنها جایی که تاکنون مورد اعتراض مشخص و سازماندهى شده مردمى قرار گرفته است، همین نظام بانکى است. گذشته از آن این سیستم، در مقایسه با سایر سیستم هاى اقتصادى- اجتماعى بسیار ظریف و شکننده است و بنابراین مراقبت خاصى لازم دارد.

مشکلات پاشنه آشیل اقتصاد کشور

در عین حال مشکلات نظام بانکى و پولى کشور هم بسیار جدى است. چند موسسه اعتبارى دچار مشکل جدى شده‌اند، سپرده‌گذاران موسسه اعتبارى کاسپین دست به اعتراضات ‌دامنه‌دارى زده‌اند، مردم براى سپرده‌گذارى همانند خرید سهام، سوالات متعددى از کارشناسان می‌کنند تا بانک مناسبى را براى سپرده‌گذارى انتخاب کنند، بانک‌ها قادر به کاهش نرخ سپرده‌ها نیستند چون این نرخ به بقای آنها وابسته شده است و این نرخ با ساختار مالى بانک‌ها سازگار نیست.

بخش مهمى از منابع بانک‌ها در جایى قفل شده است که به زودى انتظار رونق در آن بخش نمى‌رود، بخشى دیگر در دست دولتى است که بالاترین میزان بدهى را در تاریخ اقتصادى کشور دارد و بخش سوم هم مشکوک‌الوصول است و وضعیتش از دو مورد اول بدتر است.

از اینها گذشته سیستم بانکى به دلیل عدم رعایت استانداردهاى جهانى، بخشى از ضعف‌هاى خود را توانسته است پنهان کند، ولى وقتى این ضعف‌ها از روى کاغذ به میدان عمل وارد مى‌شود دیگر پنهان کردنى نیست. مهم‌تر از همه اینکه راز بقاى این سیستم، خروج آنها از شرایط بقاء شده است. بانک‌ها براى بقا دست به کارهایى می‌زنند، چون کار دیگرى نمی‌توانند بکنند که این کارها خود بقای بانک‌ها را بیشتر از قبل دچار مشکل مى‌کند.

براى اینکه اثر این مشکل را در کل اقتصاد ببینیم کافى است به آمار سرعت گردش پول در کشور نگاه کنیم و ببینیم که گردش پول (که شاخص مهمى در رونق و رکود و سلامت سیستم پولى و بانکى است) به پایین‌ترین حد خود در چندین دهه گذشته رسیده است.

کد تخفیف
x

بررسی بیشتر

دنباله روی بازار مسکن از نرخ سود نظام بانکی کشور

دنباله روی بازار مسکن از نرخ سود نظام بانکی کشور

تغییر نرخ سود نظام بانکی به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرهای بیرونی در بازار مسکن، ...