خانه » سایر » تبعیض بین کارکنان دولت و کارمندان بخش خصوصی ادامه دارد
تبعیض بین کارکنان دولت و کارمندان بخش خصوصی ادامه دارد
تبعیض بین کارکنان دولت و کارمندان بخش خصوصی ادامه دارد

تبعیض بین کارکنان دولت و کارمندان بخش خصوصی ادامه دارد

دولت میزان عیدی پایان سال ۱۳۹۵ را برای کارکنان دولت مبلغ ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد ولی کارفرمایان بخش های غیر دولتی موظف اند به هر کارمند خود یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۳۲ تومان به عنوان عیدی پایان سال پرداخت نمایند. حال سؤال که مطرح می‌گردد این است که چه فرقی بین کارمندان بخش های دولتی و غیر دولتی وجود دارد؟

دولت میزان عیدی پایان سال ۱۳۹۵ کارکنان دولت را مبلغ ۷۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است در حالی که طبق فرمول محاسبه عیدی کارکنان بخش های غیردولتی (تأمین اجتماعی) که باید دو برابر حداقل حقوق باشد.

به گزارش آی آر اقتصاد به نقل از عصر ایران، از آنجا که حداقل حقوق در سال جاری ۸۱۲ هزار و ۱۶۶ تومان می‌باشد، پس کارفرمایان بخش های غیر دولتی موظف اند به هر کارمند شاغل خود یک میلیون و ۶۲۴ هزار و ۳۳۲ تومان پرداخت نمایند.

علت تفاوت بین عیدی کارکنان دولت و بخش خصوصی چیست؟

حال سؤال که مطرح می‌گردد این است که چه فرقی بین کارمندان بخش های دولتی و غیر دولتی وجود دارد؟ آیا هزینه های کارمندان دولت و بخش خصوصی متفاوت است؟

اگر دولت به عنوان کارفرما می‌باشد چرا خود را به اندازه کارفرمایان بخش غیردولتی زیر دین و تعهد نمی برد و به هر کارمندش ۷۷۰ هزار تومان عیدی پایان سال می دهد و در عین حال از بخش خصوصی که زیر بار انواع فشارها و مشکلات مختلف مالی است، می خواهد که به کارمندانشان بیش از یک میلیون و ۶۲۴ هزار تومان عیدی بدهند؟!

البته نمی توان اظهار داشت که بخش خصوصی عیدی اش را کاهش دهد چرا که با گرانی های موجود، همین میزان هم واقعاً نیازهای بسیاری از خانواده ها را تأمین نخواهد نمود. سخن بر سر تبعیضی که هر ساله بین دولت و کارفرمایان بخش دولتی از یک سو و کارکنان آنها از سوی دیگر ایجاد شده و باید جایی پایان پذیرد.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*