خانه » بازرگانی » افزایش قیمت در هفت گروه کالایی اصلی طی یک هفته اخیر
افزایش قیمت در هفت گروه کالایی اصلی طی یک هفته اخیر
افزایش قیمت در هفت گروه کالایی اصلی طی یک هفته اخیر

افزایش قیمت در هفت گروه کالایی اصلی طی یک هفته اخیر

طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی در هفت گروه کالایی ظرف یک هفته اخیر افزایش قیمت  مشاهده می گردد؛ برای مثال قیمت میوه ظرف یک هفته ۴ درصد گران شده است.

گزارش‌های آماری بانک مرکزی از شاخص قیمت کالا و خدمات طی یک هفته منتهی به سوم دیماه سال جاری حکایت از افزایش قیمت هفت گروه کالایی شامل لبنیات، برنج، حبوبات، گوشت قرمز، گوشت مرغ، میوه‌های تازه و سبزی‌های تازه دارد.

به گزارش آی آرا قتصاد به نقل از مهر، بر اساس این گزارش قیمت لبنیات در هفته مذکور نسبت به هفته قبل از آن، ۱.۵ درصد، برنج ۰.۱ درصد، حبوبات ۱.۹ درصد، میوه‌های تازه ۴.۱ درصد و سبزی‌های تازه ۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد، این در حالی است که بهای گوشت قرمز ۰.۶ درصد و گوشت مرغ نیز ۰.۶ درصد افزایش یافته است. این افزایش قیمت در حالی اتفاق افتاد که نرخ چای و روغن نباتی نسبت به هفته قبل از موعد مورد بررسی بدون تغییر و بهای قند و شکر ۰.۱ درصد و تخم مرغ نیز ۰.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

افزایش قیمت لبنیات و تخم‌مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات شاهد آن بودیم که بهای کره پاستوریزه نسبت به هفتـه قبـل معـادل ۲۲.۱ درصـد افزایش یافته و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل ۰.۴ درصـد کـاهش داشـت و شانه ای ٩۶٠٠٠ الی ١١۵٠٠٠ ریال فروشبه فروش می رسید.

افزایش قیمت  برنج و حبوب

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج غیرتایلندی ثابت بـوده و بهـای بـرنج داخلـه درجـه یـک معـادل ۰.۱ درصـد کـاهش ولـی قیمـت بـرنج داخلـه درجـه دو ۰.۹ درصـد افـزایش یافـت. در گـروه حبـوبات بهـای لوبیا چشم‌بلبلی معادل ۰.۶ درصد کاهش ولی قیمـت سـایر اقـلام ایـن گـروه بـین ۱.۴ درصـد تـا ۲.۹  درصـد افزایش را نشان می داد.

افزایش قیمت  میوه‌ها و سبزی‌های تازه

اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظـر کیفـی در مقایـسه بـا سـایر میوه‌فروشی‌ها بسیار متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره‌بار عرضه می‌گردیـد. میوه‌فروشـی‌هـای سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می‌نمودند که در گروه میوه‌های تازه بهای تمام اقـلام ایـن گـروه بین ۰.۷ درصد تا ۱۲ درصد افزایش یافته و در گروه سبزی‌های تازه قیمت لوبیا سبز معادل ١/١ درصد کـاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۴.۳درصد افزایش را نشان می داد.

افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش قیمت گوشت تازه گاو و گوساله بدون تغییر و ثابت مانده بود. بهای گوشـت گوسـفند معـادل ١/١ درصد و گوشت مرغ ۰.۶ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت قند، شکر، چای و روغن‌نباتی

در این هفته قیمت شکر معادل ۰.۳ درصد کاهش و بهای قنـد، چـای خـارجی و انـواع روغـن‌نبـاتی نیز ثابت بود.

کد تخفیف

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شدبخش های مورد نیاز علامت گذاری شده است *

*

x

بررسی بیشتر

مصرف تخم مرغ در ایران علیرغم رشد به میزان مطلوب نرسیده است

مصرف تخم مرغ در ایران علیرغم رشد به میزان مطلوب نرسیده است

دبیر ستاد کشوری ترویج مصرف تخم مرغ اعلام کرد: در هشت سال گذشته سرانه مصرف ...